تحويل التاريخ 2.2 [free]

Beschreibung

تحويل التاريخ من هجري الى ميلادي والعكس من ميلادي الى هجري


Conversion history of AH and AD to AD contrary to the Hegira

Kommentar der Redaktion

Alte Versionen

Zweidimensionalen Code herunterzuladen
  • App-Namen: تحويل التاريخ
  • Kategorie: Tools
  • App-Code: com.metraqapps.ta7wilaltati7
  • Version: 2.2
  • Anforderung: 4.1 oder eine höhere Version
  • Größe der Datei : 3.45 MB
  • Aktualisierungszeit: 2020-09-16