אנא עארף - ללמוד ערבית מדוברת 6.5 [free]

Beschreibung

"אנא עארף" / "انا عارف" -
האפליקציה הישראלית הראשונה ללימוד ערבית מדוברת
לימוד וחזרה על אוצר מילים
תרגול הטיית פעלים
מאגר מילים וביטויים שמתרחב באופן קבוע
שיתוף תהליך הלמידה עם חברים
טבלת אלופים ארצית


"Please Aref" / "انا عارف" -
Israeli app first Arabic Language
learning and repeating vocabulary
practice verbs bias
Stock words and phrases regularly expands
sharing learning with friends
national champions standings

Kommentar der Redaktion

Alte Versionen

Zweidimensionalen Code herunterzuladen
  • App-Namen: אנא עארף - ללמוד ערבית מדוברת
  • Kategorie: Rätsel & Denksport
  • App-Code: com.learnArabic.anaAref
  • Version: 6.5
  • Anforderung: 4.4 oder eine höhere Version
  • Größe der Datei : 6.9 MB
  • Aktualisierungszeit: 2019-04-16