Śpiewnik SWE 1.09 [free]

Beschreibung

Byłeś kiedyś na pielgrzymce i nie znałeś słów do piosenek? Chciałeś nauczyć się grać twoje ulubione piosenki z pielgrzymki, ale nie znałeś chwytów? Nie
potrafisz grać piosenek w innych tonacjach?
Dzięki tej aplikacji te problemy mogą się zmienić.
Aplikacja posiada wiele piosenek z akordami, dodatkowo możesz transponować akordy tak jak chcesz. A wszystko w szybki i przejrzysty sposób.


Have you ever been on a pilgrimage and did not know the words to the songs? You wanted to learn to play your favorite songs from the pilgrimage, but you
didn't know the tricks? You can't play songs in other tones?
With this application, these problems can change.
The application has many songs with chords, in addition you can transpose chords the way you want. And all in a fast and transparent way.

Kommentar der Redaktion

Alte Versionen

Zweidimensionalen Code herunterzuladen
  • App-Namen: Śpiewnik SWE
  • Kategorie: Bücher & Nachschlagewerke
  • App-Code: com.garcraft.songbookswe
  • Version: 1.09
  • Anforderung: 5.0 oder eine höhere Version
  • Größe der Datei : 13.16 MB
  • Aktualisierungszeit: 2021-01-12